مقالات

قابل ‌توجه واحدهای آلاینده موضوع ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون واحدهای آلاینده موضوع ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است:

واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و خدماتي آلاينده كه به تشخيص سازمان حفاظت محیط‌زیست، حدود مجاز و استانداردهاي زيست ‌محيطي را رعايت نکرده و در مهلت زماني كه توسط سازمان مزبور براي آن‌ها تعيين شده است، نسبت به رفع آلايندگي خود اقدام ننموده ‌اند و در دوره مالیاتی بهار سال 1402 از سوی سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده تشخیص داده شده ‌اند، در اجرای تبصره (4) ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتداي دوره مالياتي بعد (تابستان)، مشمول عوارض سبز می ‌باشند.

واحدهای مزبور در اجرای تبصره (11) ماده مزبور مكلفند ضمن مراجعه به سامانه my.tax.gov.ir اظهارنامه آلایندگی (عوارض سبز) “موضوع تبصره (11) ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02″مربوط به دوره مالیاتی تابستان را حداكثر تا پايان مهر ماه، تسليم و عوارض ابرازی را ظرف مهلت مزبور به‌حساب تعیین‌شده واريز نمايند.

عدم تسليم اظهارنامه در مهلت‌های مقرر برای واحدهایی که ملزم به تسلیم اظهارنامه می باشند، موجب تعلق جريمه غيرقابل بخشودگي به ميزان ده درصد (10%) عوارض موضوع اين ماده میشود. همچنین واحدهای آلاینده موردنظر در صورت تأخير در پرداخت عوارض سبز، مشمول جريمه موضوع ماده (37) اين قانون نیز می ‌باشند.

مهم: اين حكم در مورد كليه واحدهاي آلاينده، اعم از واحدهاي معاف و غيرمعاف، صادراتي و واحدهاي مستقر در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي جاري است.